Login

Signup

"TREĆE DOBA BEZ PROBA - znanjem kroz život"

Septembar. Mesec obeležavanja borbe protiv Alchajmerove bolesti.
Prvi dan oktobra i medjunarodni dan starih osoba.

Neminovnost života – starenje i starost – do koje treba doći, koju treba dosegnuti, koju treba kvalitetno proživeti.
Konferencija „Treće doba bez proba“ ponudiće mozaik ekspozea kojima ćemo se potruditi da kreiramo jednu priču, koja obuhvata više pristupa starenju i starosti kao fenomenima promenljivog kvaliteta.

Cilj nam je da obuhvatimo različite pristupe i teme, od statističkih podataka i socijalne politike prema starima u zemlji i regionu, zatim našeg odnosa prema sopstvenom zdravlju, starenje iz ugla medicine, te socijalna zaštita i zbrinjavanje starih.
Neće promaći ni specifični pristupi u radu sa osobama sa demencijom, kao ni logoterapija i pronalaženje smisla života.
Prvi panel vodiće tri dame, predstavljajući iskustva Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije kroz poglede, statistiku i dodirne tačke u pogledu dugotrajne socijalne zaštite starih.

Drugi panel, kraći ekspozei, maksimalno divergentan pristup temi – od urgentnog zbrinjavanja, demencije i usamljenosti, do socijalne interakcije, klubova i primera dobre prakse.

Pripremili smo kvalitetne poklone za učesnike konferencije.

Samo za Vas govoriće:

mr Stanojkovska Danijela – Zavod za socijalnu delatnost, Skopje, R. Severna Makedonija – “Socijalna zaštita starih u Makedoniji” 

spec.act.soc. Vrbić Ljiljana – Dom “Sveti Josip”, Zagreb, R. Hrvatska – “Alchajmerova stripoteka” 

dr Lučić Gordana – Zdravstveni centar Opšta bolnica, Užice, R. Srbija – “Fiziologija starenja i naš odnos prema starenju” 

Bandjur Lidija – Kolping društvo Srbije, Novi Sad, R. Srbija – “Potrebe starih u savremenom društvu” 

Satarić Nadežda – Udruženje “Snaga prijateljstva – Amity”, Beograd, R. Srbija – “Prevencija usamljenosti u trećem dobu” 

Doc. dr sc. Medenica Veselin – Visoka škola socijalnog rada, Beograd, R. Srbija – “Primena Klajn Belove skale u radu sa starima” 

Milovanović Minić Milka – Opštinski centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom, Novi Beograd, R. Srbija – “Pogled na stvarnost” 

moderatori: 
Rackov Nada, Kovačević Ivana i Žeželj Predrag. 

Očekujemo vas 
27.septembra u 16:00 časova 
(registracija i dolazak od 15:00 časova) 

u Plavoj sali Srednje škole “Milan Petrović” sa domom učenika, Novi Sad 

Prijava učešća putem mejla
vitezoviosmeha@gmail.com
(prijava je otvorena do popune svih mesta, broj mesta ograničen)
Prijava obavezno sadrži:
prezime i ime učesnika i ustanovu ispred koje se prijavljuje za učešće.

Akreditacioni postupak
Skup je AKREDITOVAN kod Komore socijalne zaštite kao Medjunarodna konferencija i prema važećem Pravilniku nosiće 10 bodova za pasivno učešće, a 20 za aktivno učešće.
Za zaposlene u obrazovnom i sistemu zdravstvene zaštite, konferencija nije bodovana.

Oblici učešća na konferenciji
Pasivno učešće

Kotizacija
Kotizacija za učešće za sigurne učesnike iznosi 500,00 rsd po učesniku i obuhvata pristup konferenciji, propratni materijal, osveženje i uverenje o učešću na konferenciji. Rok za kotizaciju je 20.9.2019.godine.

Uplata kotizacije vrši se na račun organizatora konferencije:
UG „Vitezovi osmeha“, Somborska 113, 21000 Novi Sad
PIB: 108961721
Br. tekućeg računa: 205-0000220018-22, Komercijalna banka A.D.
Svrha uplate: Kotizacija za stručni skup.
Ukoliko se uplata kotizacije vrši putem računa budžetske ustanove, molimo vas da u prijavnom mejlu dostavite i JBKJS broj, PIB i broj žiro računa vaše ustanove, radi izrade fakture i njenog zavođenja u Centralnom registru faktura. 

Kotizaciju ne plaćaju 
osobe starije od 65 godina, studenti

Jedan deo sredstava od uplate kotizacije biće usmeren u aktivnosti prema osobama sa smetnjama u razvoju/invaliditetom, a drugi deo prema socijalno osetljivim i ranjivim kategorijama populacije.  

Dodatna obaveštenja
Za sve dodatne informacije u vezi skupa molimo da nam se obratite putem e-mail-a vitezoviosmeha@gmail.com .
Takođe, molimo Vas da poziv prosledite svim osobama za koje smatrate da bi mogle biti zainteresovane za učešće na ovom skupu.
S’ poštovanjem,
Programski odbor Konferencije

PHOTO GALLERY