Login

Signup

OBRAZOVANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA DECE I MLADIH IZ SOCIJALNO OSETLJIVIH GRUPA

22.novembar 2019

16:00  

Belgrade, Serbia

Venue: Big hall, Municipality “Novi Beograd”    

Address: Bulevar Mihajla Pupina 167  

Conference languages; Serbian, Croatian, Montenegrin, Bosnian 

All information by e-mail 
vitezoviosmeha@gmail.com 

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da uzmete učešće na
MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI 
OBRAZOVANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA DECE I MLADIH IZ SOCIJALNO OSETLJIVIH GRUPA“ 

koja će se održati 22.novembra 2019.godine u Beogradu.

Obrazovanje, socijalizacija, humanost. Obaveza svih nas prema sebi i potomcima, mladjima, onima na kojima će ovaj svet ostati. Ipak, društvo u kome živimo učinilo je iskorake prema desakralizaciji osnovnih vrednosti čime smo zakoračili u vreme čestih razvoda brakova, ostavljanja i odbacivanja sopstvene dece, ali i zapadanja u egzistencijalne probleme i nemogućnost odgajanja i podizanja dece. S’ druge strane, mnogi sredinski faktori, koje ne vezujemo samo za područje naše zemlje, uslovljavaju različite etiološko fenomenološke genetske modifikacije kojima se povećava broj novorodjenčadi sa različitim oblicima smetnji u razvoju. Neki od njih budu napušteni, neki ne, ali je svima njima potrebna briga, pažnja i ljubav. Ponekad, a vrlo često, standardni formalni sistem obrazovanja nema dovoljno opcija za nastavu čiji će se kvalitet meriti zadovoljstvom dece i mladih sa smetnjama u razvoju, te mogućnostima da i oni u grupi sličnih vršnjaka spoznaju emociju samopouzdanja, samopotvrdjivanja i korisnosti.
Ne manje važno, i deca migranti, ni za šta krivi, nalaze se u mnogim zemljama na rubu margina, izloženi nasilju i zloupotrebama raznih oblika. I oni ište obrazovanje, jer u njemu mogu dobiti mir, zadovoljstvo i utočište od opterećujućih misli.
Medjutim, da bi sve to funkcionisalo socijalno povoljno, i dalo makar male konstruktivne efekte, sistemi obrazovanja i socijalne zaštite moraju ostvariti kohezivnu relaciju, punu obostranog razumevanja i individualnih napora da svako uradi svoj deo posla najbolje što može i u skladu sa raznim distraktorima.
Zato, ova konferencija i ova tema. Da razgovaramo, da raščlanimo odredjene nedoumice, da raspravljamo, da ukažemo javnosti ali i nama samima gde grešimo a gde idemo pravim putem.
Jer, uvereni smo da možemo koračati pravim putevima, putevima vaspitnog napretka, obrazovnog uspeha i socijalno psihološkog zadovoljstva korisnika sa kojima provodimo dane, nedelje, život.

Predavači kao i do sad, prekaljeni i verzirani stručnjaci u svojim oblastima. Govore u ime svog iskustva i odgovaraju na sva postavljena pitanja.

Barič Matjaž – Inkluzivna praksa i projektne inovacije u svetlu unapredjivanja kvaliteta obrazovanja dece i mladih sa smetnjama u razvoju
OŠ “Milke Šobar – Nataše”, Črnomelj, R. Slovenija

dr sc. Bukvić Zlatko – Iskoraci u obrazovanju dece sa teškoćama u razvoju
Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”, Varaždin, R. Hrvatska

Kubinskyy Volodymyr – Obrazovanje po meri deteta
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, Karlovac, R. Hrvatska

Vukmir Branislav – “CSR kao podrška uključivanju dece i mladih iz socijalno ranjivih grupa u obrazovni proces”
CSR “Sava”, Sremska Mitrovica, R. Srbija

Vinčić Jovana – Obrazovanje migranata – formalnost ili izazov”  
Centar za pružanje usluga tražiocima azila, Beograd, R. Srbija

Smiljanić Lucija – “Malim stopama i velikim koracima u nove dane”
PU Savski Venac, Beograd, R. Srbija 

U okviru ove konferencije, prisutni će moći da se upoznaju sa aktivnostima odredjenih pojedinaca ili ustanova putem poster prezentacija. 

U toku konferencije biće podeljeni i različiti prigodni pokloni kao i na dosadašnjim konferencijama. 

Očekujemo vas 
22.novembra u 16:00 časova 
(registracija i dolazak od 15:00 časova) 
u svečanoj sali Opštine Novi Beograd    

Prijava učešća putem mejla
vitezoviosmeha@gmail.com

(prijava je otvorena do popune svih mesta, broj mesta ograničen)
Prijava obavezno sadrži:
prezime i ime učesnika i ustanovu ispred koje se prijavljuje za učešće.

Akreditacioni postupak
Skup je kategorisan kod Komore socijalne zaštite kao Medjunarodna konferencija i prema važećem Pravilniku nosi 10 bodova za pasivno učešće, a 20 za aktivno učešće.
Za zaposlene u obrazovnom i sistemu zdravstvene zaštite, konferencija nije bodovana.

Oblici učešća na konferenciji 

AKTIVNO UČEŠĆE 
Poster prezentacije

Ovog puta, otvara se mogućnost kao i na prošlogodišnjoj završnoj konferenciji našeg Udruženja, da ostvarite aktivne bodove – kroz poster prezentacije.
Na jednoj poster prezentaciji može biti najviše tri učesnika, jedan autor i dva koautora, koji dobijaju aktivne bodove. Potrebno je da sva tri učesnika budu prisutna na konferenciji.
Tema poster prezentacije treba biti uskladjena sa temom konferencije.
Potencijalni aktivni učesnici treba da dostave pisani sažetak svoje poster prezentacije organizacionom timu Udruženja na mejl vitezoviosmeha@gmail.com najkasnije do 10.11.2019.godine.
Stručni tim će analizirati pristigle prijave i odabrati 6 postera koji se na osnovu odvojenih mišljenja tri anonimna recenzenta najviše uklapaju u koncept konferencije.
Obaveštenje o prihvaćenim poster prezentacijama biće dostupno autorima najkasnije 12.11.2019.godine.
Prihvaćene prijave obavezuju autore i koautore da pripreme poster prezentaciju za konferenciju, formata ne većeg od 120x100cm.
Autor i koautori ne snose troškove kotizacije.

Pasivno učešće.

Kotizacija
Kotizacija za učešće iznosi 500,00 rsd po učesniku, obuhvata propratni materijal, osveženje i uverenje o učešću na konferenciji.

Rok za kotizaciju je 17.11.2019.godine 
 

Uplata kotizacije vrši se na račun organizatora konferencije:
UG „Vitezovi osmeha“, Somborska 113, 21000 Novi Sad
PIB: 108961721
Br. tekućeg računa: 205-0000220018-22, Komercijalna banka A.D.
Svrha uplate: Kotizacija za stručni skup.
Ukoliko se uplata kotizacije vrši putem računa budžetske ustanove, molimo vas da u prijavnom mejlu dostavite i JBKJS broj, PIB i broj žiro računa vaše ustanove, radi izrade fakture i njenog zavođenja u Centralnom registru faktura. 

Kotizaciju ne plaćaju 
roditelji dece i mladih sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, studenti 

Dodatna obaveštenja
Za sve dodatne informacije u vezi skupa molimo da nam se obratite putem e-mail-a vitezoviosmeha@gmail.com .
Takođe, molimo Vas da poziv prosledite svim osobama za koje smatrate da bi mogle biti zainteresovane za učešće na ovom skupu.
S’ poštovanjem,
Programski odbor Konferencije

PHOTO GALLERY