Login

Signup

Medjunarodna konferencija "AUTIZAM U VANREDNOJ SITUACIJI"

26. septembar 2020.

11:00 

Beograd, Serbia

Venue: Faculty of special education and rehabilitation   

Address: Visokog Stevana 2

Conference languages; Serbian, Croatian, Montenegrin, Bosnian

All information by e-mail
vitezoviosmeha@gmail.com

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da uzmete učešće na
MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI
AUTIZAM U VANREDNOJ SITUACIJI,
koja će se održati 26.septembra 2020.godine u Beogradu.

AUTIZAM sam po sebi predstavlja jedno svojevrsno stanje, koje nosi jedan specifičan život porodice, reverzibilnu adaptaciju koja je neprekidna i trajna, predstavlja proces, koje divergira svoj identitet kroz najrazličitije forme ponašanja i ispoljavanja emotivnih naboja.
U Srbiji prema procenama svetskih istraživačkih centara živi izmedju 65 i 75.000 osoba sa pervazivnim poremećajima razvoja.
Ipak, naša zemlja i dalje nema konkretnijih sistemskih rešenja. Nema centralnog registra osoba sa autizmom (uopšte ni osoba sa invaliditetom), nema uredjenje zdravstvene politike za decu, mlade i odrasle osobe sa autizmom, kao ni mnoga druga brojna pitanja i potrebe čije rešavanje ili zadovoljenje može se podvesti pod vanrednu situaciju.
Ovde dolazimo do otvaranja drugih vrata u predvorju ove konferencije. Mi zapravo nećemo razgovarati o vanrednom stanju koje smo u skorijoj prošlosti proživeli i o porodicama osoba sa autizmom u ovom periodu.
Otvaramo pitanja vezana za sve situacije koje se u životima porodica osoba sa autizmom smatraju i proživljavaju kao vanredne situacije – od elementarnih nepogoda do odlaska na pregled stomatologa, od zabrane kretanja do situacionih opasnosti u svakodnevnom životu.
Brojna pitanja ostavljamo za naše paneliste na konferenciji koji se ceo radni vek bave osobama sa autizmom, neko iz ugla stručnjaka, neko iz ugla roditelja, ali svi zajedno pristupaju kao profesionalci na jednom zajedničkom zadatku – učiniti život osoba sa autizmom i njihovih porodica smislenijim, konstruktivnijim i kvalitetnijim.
U okviru konferencije razgovaraćemo o strahovima, spoznajama opasnosti, reagovanju i izvanrednim ponašanjima, te o najadekvatnijim pristupima u stabilizaciji ponašanja osoba sa autizmom u toku odredjenog paničnog napada, apostrofirajući etičke standarde u postupanju, ali i etičke obaveze u pogledu zaštite fizičkog integriteta osoba sa autizmom kao korisnika usluga socijalne zaštite.
Takodje, razgovaraćemo o afektivnoj vezanosti, manifestaciji ljubavi i privrženosti osoba sa autizmom, odrastanju i promenama,
te ne uvek dragoj temi starenju i razdvajanju od roditelja.
Poseban akcenat stavićemo i na odgoj i najbolju socijalizaciju sa potporom porodici u pravcu u pravcu individualizovane artikulacije emotivnih potreba, za opštu dobrobit svih članova porodice.

Panelisti izvrsni poznavaoci teme, profesori Univerziteta, praktičari i stručnjaci iz škola i dnevnih boravaka, te roditelji i predstavnici Udruženja.

  1. Prof. dr Glumbić Nenad – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
  2. MA Antić Anja – Therapiezentrum, Beč, R. Austrija
  3. Dr sc. Bukvić Zlatko – Centar za odgoj i obrazovanje “Tomislav Špoljar”, Varaždin, R. Hrvatska
  4. Rosi Dario – Udruženje “Autizam – pravo na život”, Beograd
  5. Petrović Vesna – Savez Udruženja za pomoć osobama sa autizmom, Beograd

Moderatori panel diskusije: 

Nikolić Nebojša – UG “Vitezovi osmeha”, Novi Sad
Žeželj Predrag – Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Beograd

Očekujemo vas
26.septembra u 11:00 časova
(registracija i dolazak od 10 časova)
u Amfiteatru Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

Prijava učešća putem mejla
vitezoviosmeha@gmail.com
(prijava je otvorena do popune svih mesta, broj mesta ograničen)
Prijava obavezno sadrži:
prezime i ime učesnika, ustanova ispred koje se prijavljuje za učešće i kontakt telefon.

Akreditacioni postupak
Skup je kategorizovan kod Komore socijalne zaštite kao Medjunarodna konferencija i prema važećem Pravilniku nosiće 10 bodova za pasivno učešće, a 20 za aktivno učešće.
Za zaposlene u obrazovnom i sistemu zdravstvene zaštite, konferencija nije bodovana.

Oblici učešća na konferenciji
Pasivno učešće.

Kotizacija
Kotizacija za učešće iznosi 500,00 rsd po učesniku i obuhvata pristup konferenciji, propratni materijal, masku za lice, osveženje i uverenje o učešću na konferenciji.

Uplata kotizacije vrši se na račun organizatora konferencije:
UG „Vitezovi osmeha“, Somborska 113, 21000 Novi Sad
PIB: 108961721
Br. tekućeg računa: 205-0000220018-22, Komercijalna banka A.D.
Svrha uplate: Kotizacija za stručni skup.

Ukoliko se uplata kotizacije vrši putem računa budžetske ustanove, molimo vas da u prijavnom mejlu dostavite i JBKJS broj, PIB i broj žiro računa vaše ustanove, radi izrade fakture i njenog zavođenja u Centralnom registru faktura.

Kotizaciju ne plaćaju
roditelji dece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom, studenti
.
Broj studenata koji mogu učestvovati ograničen je na 6 učesnika i popunjava se prema datumu prijave učešća.

Jedan deo sredstava od uplate kotizacije biće usmeren u aktivnosti prema osobama sa smetnjama u razvoju/invaliditetom, a drugi deo prema socijalno osetljivim i ranjivim kategorijama populacije.  

DAROVI ZA UČESNIKE
Svaki učesnik dobija broj sa kojim učestvuje u izvlačenju darova tokom konferencije.

Dodatna obaveštenja
Za sve dodatne informacije u vezi skupa molimo da nam se obratite putem e-mail-a vitezoviosmeha@gmail.com .
Takođe, molimo Vas da poziv prosledite svim osobama za koje smatrate da bi mogle biti zainteresovane za učešće na ovom skupu.
S’ poštovanjem,
Programski odbor Konferencije

In media – Kurir Beograd

VIDEO

PHOTO GALLERY