Login

Signup

"ISKORACI U TRETMANU GOVORNO JEZIČKIH POREMEĆAJA - SPECIFIČNE TEHNIKE, METODE I POSTUPCI"

25.oktobar 2019

16:00  

Novi Sad, Serbia

Venue: Elementary school “Svetozar Markovic – Toza”   

Address: Janka Cmelika 89

Conference languages; Serbian, Croatian, Montenegrin, Bosnian 

All information by e-mail 
vitezoviosmeha@gmail.com 

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da uzmete učešće na
MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI 
ISKORACI U TRETMANU GOVORNO JEZIČKIH POREMEĆAJA – SPECIFIČNE TEHNIKE, METODE I POSTUPCI“ 

koja će se održati 25.oktobra 2019.godine u Novom Sadu.

Kako smo početkom ove godine organizovali konferenciju na temu “Govorno jezički poremećaji kod dece i mladih” i napravili par iskoraka u pogledu kvaliteta samih ekspozea i izuzetno stručnih predavača koji su nadasve priznati u kliničkom radu u polju logopedije, odlučili smo da nastavimo sa iskoracima.

Ovog puta, tema je upravo ta “ISKORACI U TRETMANU GOVORNO JEZIČKIH POREMEĆAJA”.

A kroz temu bavimo se samo praksom – specifične tehnike, metode i postupci u tretmanu govorno jezičkih poremećaja su ono što nas opredeljuje za ovu temu, a što ponajviše interesuje i naš auditorijum.

Svet korača napred, tržište osvajaju nove tehnologije, ali i znanja da se tradicionalnije metode i tehnike upotrebe na drugačiji način.

Predavači izuzetni, iz različitih zemalja, sa različitim ali bogatim iskustvima. IMAJU ŠTA DA VAM KAŽU I POKAŽU.

panel 1 (16:00 – 17:50) 

MA Sokolov Buzganović Sandra – “Elektrostimulacija orofacijalne regije u tretmanu disfagije”
LDC “Buzganović”, Novi Sad, R. Srbija

MA Medaković Andrijana – “Tomatis – korak dalje”
Tomatis Center, Vienna, Austria

Torbica Marinković Svetlana – “Primena VocaSTIM Master aparata u rehabilitaciji govora i glasa”
Centar za edukaciju i patologiju govora “Torbica+”, Novi Beograd, Srbija

panel 2 (18:05 – 19:45) 

Doc. dr sc. Milošević Neda – “Rana detekcija disleksije”
Visoka škola socijalnog rada; Beograd, R. Srbija

Vuković Ranko – “Digitalna manipulacija glasa”
Ordinacija “Vuković”, Beograd, R. Srbija

Pirkić Snježana – “Verbotonalna metoda u tretmanu dece oštećenog sluha predškolske dobi”
Poliklinika SUVAG, Zagreb, R. Hrvatska

Rodić Danijela, Dženopoljac Dragana – “Logopedove pesmice za pravilan izgovor”  
“Logopraktika”, Subotica

U okviru konferencije biće i promotivni štandovi:

LOGOPRAKTIKA, Subotica

OKTA materijali, Novi Sad

Štand iznenadjenja

Humanitarni štand

U toku konferencije biće podeljeni i različiti prigodni pokloni kao i na dosadašnjim konferencijama. 

Očekujemo vas 
25.oktobra u 16:00 časova 
(registracija i dolazak od 15:00 časova) 
u svečanoj sali OŠ “Svetozar Marković – Toza”   

Prijava učešća putem mejla
vitezoviosmeha@gmail.com

(prijava je otvorena do popune svih mesta, broj mesta ograničen)
Prijava obavezno sadrži:
prezime i ime učesnika i ustanovu ispred koje se prijavljuje za učešće.

Akreditacioni postupak
Skup je kategorisan kod Komore socijalne zaštite kao Medjunarodna konferencija i prema važećem Pravilniku nosi 10 bodova za pasivno učešće, a 20 za aktivno učešće.
Za zaposlene u obrazovnom i sistemu zdravstvene zaštite, konferencija nije bodovana.

Oblici učešća na konferenciji 
Pasivno učešće.

Kotizacija
Kotizacija za učešće iznosi 500,00 rsd po učesniku, obuhvata propratni materijal, osveženje i uverenje o učešću na konferenciji.

Rok za kotizaciju je 20.10.2019.godine 
 

Uplata kotizacije vrši se na račun organizatora konferencije:
UG „Vitezovi osmeha“, Somborska 113, 21000 Novi Sad
PIB: 108961721
Br. tekućeg računa: 205-0000220018-22, Komercijalna banka A.D.
Svrha uplate: Kotizacija za stručni skup.
Ukoliko se uplata kotizacije vrši putem računa budžetske ustanove, molimo vas da u prijavnom mejlu dostavite i JBKJS broj, PIB i broj žiro računa vaše ustanove, radi izrade fakture i njenog zavođenja u Centralnom registru faktura. 

Kotizaciju ne plaćaju 
roditelji dece i mladih sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, studenti 


Jedan deo sredstava od uplate kotizacije biće usmeren u aktivnosti prema osobama sa smetnjama u razvoju/invaliditetom, a drugi deo prema socijalno osetljivim i ranjivim kategorijama populacije.  

Dodatna obaveštenja
Za sve dodatne informacije u vezi skupa molimo da nam se obratite putem e-mail-a vitezoviosmeha@gmail.com .
Takođe, molimo Vas da poziv prosledite svim osobama za koje smatrate da bi mogle biti zainteresovane za učešće na ovom skupu.
S’ poštovanjem,
Programski odbor Konferencije

PHOTO GALLERY